COMEQUITAS geeft een advies over de meestbegunstigingsclausule voor de Europese vrouw

22/05/2023

Op maandag 22 mei 2023 besprak het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen het voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw. Er was gevraagd een advies hierover uit te brengen aan de commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden.

Het advies werd aangenomen met 7 tegen 3 stemmen bij 1 onthouding. Meer informatie over het voorstel van resolutie nr. 7-77 is terug te vinden op de website.