JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023

27/03/2023

Op maandag 27 maart 2023 vond in het Zweeds Parlement in Stockholm de vergadering plaats van de gemeenschappelijk parlementaire controlegroep voor Europol. Namens de Senaat namen mevr. Celia Groothedde en mevr. Nadia Sminate deel aan de werkzaamheden.

Op de agenda stond de bespreking van het halfjaarlijks activiteitenverslag van Europol met mevr. Catherine De Bolle, Executive Director Europol. Verder werd het verslag van de Europese Data Protection Supervisor besproken. Ook was er een grondig debat over de strijd tegen mensenhandel en over georganiseerde misdaad.

Europol is een multinationale organisatie opgericht in het Verdrag van Maastricht in 1993. Europol organiseert de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Meer informatie is terug te vinden op de website.

Meer informatie over de vergadering is terug te vinden op de website van het Zweeds Parlement.

JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023
JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023
JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023
JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023
JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023
JPSG Europol, Stockholm, 27 maart 2023

Copyright : Melker Dahlstrand