De Senaat stelt maatregelen voor tegen deepfakes

17/03/2023

Op vrijdag 17 maart 2023 werd in de plenaire vergadering van de Senaat een debat gehouden over een voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes. Meer informatie is terug te vinden in het dossier nr. 7-392.

Het voorstel van resolutie werd door de plenaire vergadering van de Senaat unaniem aangenomen.

In de resolutie vraagt de Senaat aan alle bevoegde regeringen om:

 1. in te zetten op de ontwikkeling van een kritische ingesteldheid van de mensen waardoor ze zoveel als mogelijk in staat zijn deepfakes te onderscheiden van werkelijke beelden;
 2. aandacht te hebben voor online gendergerelateerd geweld en cyberpesten, aangezien deepfakes en deepnudes disproportioneel vrouwen raken en daartoe ook de nodige maatregelen te nemen;
 3. aandacht te hebben voor de vereiste veiligheid bij de verwerking en opslag van biometrische gegevens van burgers, zowel voor privé als voor beroepsdoeleinden, aangezien de toegang tot deze gegevens een bedreiging vormt in de context van het creëren van deepfakes;
 4. dreigingsmodellen omtrent deepfakes te ontwikkelen en daarbij horende oplossingen te koppelen aan zowel een regionaal, nationaal als internationaal perspectief;
 5. voortdurend in contact te staan met actoren zoals de media, experts, factcheckers en socialemediaplatformen, om zo een beter inzicht te krijgen in de dreiging omtrent deepfakes en te komen tot kwaliteitsvolle oplossingen;
 6. passende coördinatiemechanismen op te zetten tussen de overheden, de media, de socialemediaplatformen, experten en onderwijs omtrent het gebruik en de productie van synthetische media, waaronder ook deepfakes, deepnudes, enz., vallen;
 7. informatie- en sensibiliseringscampagnes te houden omtrent deepfakes, gericht tot brede bevolkingsgroepen, in het bijzonder in het kader van (politieke) desinformatie, oplichting en wraakporno;
 8. dieper te analyseren welke verantwoordelijkheid de mediaplatformen hebben die dergelijke synthetische media verspreiden, alsook welke verantwoordelijkheid makers en aanbieders hebben die software verkopen die deepfakes kunnen produceren;
 9. na te gaan in hoeverre de regeringen het promoten van ethische normen, in het bijzonder bij het gebruik van deepfakes en synthetische media, kunnen bevorderen bij zowel politieke campagnes, overheidscampagnes alsook campagnes van het maatschappelijk middenveld;
 10. aandacht te schenken aan de eerbiediging van de rechten op de werkvloer en de rechten en de psychologische gezondheid van de onderaannemers van deze platformen die zich bezighouden met de handmatige opsporing van deepfakes;
 11. een duidelijk omschreven juridisch kader te ontwikkelen waardoor het misbruik van deepfakes kan vervolgd worden en de handhaving ervan te verzekeren.

Het debat is te bekijken op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Fotoreportage

De Senaat stelt maatregelen voor tegen deepfakes
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat