Werkprogramma 2024+ van de Europese Rekenkamer

03/03/2023

De Europese Rekenkamer wil de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie raadplegen met het oog op het vaststellen van zijn werkprogramma 2024+.

Het werkprogramma 2023+, dat op 8 november 2022 werd gepubliceerd, omvat een brede reeks onderwerpen en weerspiegelt de belangrijkste uitdagingen en zorgen van de EU in haar reactie op de vele crises waarmee zij te maken heeft.

De nationale parlementen is gevraagd hun ideeën en suggesties voor controles te geven voor het werkprogramma 2024+ met betrekking tot het goed financieel beheer van EU-middelen en/of de uitvoering van EU-beleid.

Volgende commissies hebben dit punt geagendeerd:

Werkprogramma 2024+ van de Europese Rekenkamer