Parlementaire ambtenaren uit Niger in de Senaat

21/02/2023

Op dinsdag 21 februari 2023 ontvingen Kamer en Senaat een delegatie uit Niger samengesteld uit een tiental hoge ambtenaren van het Nigerese parlement, in het kader van het door de Europese Unie gefinancierd programma INTER PARES om goede praktijken uit te wisselen tussen de parlementen.

In de voormiddag kregen ze, na een welkomstwoord door de secretarissen-generaal van Kamer en Senaat, een geleid bezoek van het Paleis der Natie en een uiteenzetting over de algemene werking van het Federaal parlement. Er werd ook gesproken over gendergelijkheid en maatschappelijke emancipatie, financiën en begroting, en parlementaire controle (mondelinge en schriftelijke vragen, interpellaties enz.).

Meer informatie over INTER PARES is terug te vinden op de website van het programma.

Copyright : Belgian Senate