Buitenlandse inmenging in de democratische rechtsstaat

27/01/2023

Op vrijdag 27 januari 2023 vond een hoorzitting plaats in de schoot van de Commissie voor Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden.

Deze hoorzitting werd georganiseerd in het kader van de redactie van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (Senaat nr. 7-344).

De heren Dirk Janvier, afdelingscommissaris, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en Peter Lanssens, directeur van de Analyse, Veiligheid van de Staat (VSSE), gaven meer informatie aan de leden van de commissie.

De opname van de vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de commissie.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat