Voorstelling van het Werkprogamma van de Europese Commissie

16/01/2023

Op maandag 16 januari 2023  hebben de heren Willem van de Voorde en Pierre Cartuyvels, respectievelijk permanent vertegenwoordiger en adjunct-permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023 voorgesteld aan het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Er werd eerst teruggeblikt op 2022. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis domineerden de agenda van het Franse en het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Hiernaast werd het geopolitieke karakter van de von der Leyen Commissie besproken. Daarna hebben de twee vertegenwoordigers de belangrijkste voorstellen opgesomd waaraan de Europese Commissie zal werken in 2023 en werd er een overzicht gegeven van welke dossiers op de agenda staan bij de verschillende raadsformaties.

Tijdens de gedachtewisseling hebben de leden van het adviescomité de volgende punten besproken:

De vergadering kan worden herbekeken op Youtube.

Voorstelling van het Werkprogamma van de Europese Commissie
Voorstelling van het Werkprogamma van de Europese Commissie

Copyright : Clémence De Coster - Belgische Senaat