COMCIVITAS bespreekt de inmenging door buitenlandse mogendheden ter ondermijning van de rechtsstaat

9/01/2023

Op maandag 9 januari 2023 heeft de Commissie voor Democratische vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden de werkzaamheden verdergezet in het kader van het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (Senaat nr. 7-344).

Een hoorzitting vond plaats met volgende experten:

De opname van deze hoorzitting is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat