Hoorzitting over het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul

28/11/2022

Op maandag 28 november 2022 vond in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen een hoorzitting plaats in het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul. Dit verdrag handelt over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Een handboek over dit verdrag is terug te vinden op de website van de Raad van Europa.

Volgende experten namen het woord:

Meer informatie over dit voorstel van resolutie (nr. 7-271) is terug te vinden op de website.

Copyright : Belgian Senate