De Vaste Commissie van de Raad van Europa vergadert te Reykjavik

25/11/2022

De Vaste Commissie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PARE) is op vrijdag 25 november 2022 samengekomen in Reykjavik. Deze commissie is samengesteld uit de voorzitter en de vice-voorzitters van de Assemblee, de fractievoorzitters, de voorzitters van de nationale delegaties en de voorzitters van de commissies, in totaal ongeveer zestig parlementsleden uit de 46 lidstaten van de Raad van Europa. De Vaste Commissie treedt tussen de plenaire vergaderingen op namens de PARE. Namens België nam de heer Rik Daems deel.

Na de opening van de vergadering door Tiny Kox, voorzitter van de PARE, en Birgir Ármannsson, voorzitter van het parlement van IJsland, vond een gedachtewisseling plaats met de minister van Buitenlandse Zaken van IJsland in het kader van het Ijslands voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Ter gelegenheid van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen werd een evenement georganiseerd over "digitaal geweld tegen vrouwen". Verder hielden de parlementsleden een actualiteitsdebat over de escalatie van de oorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne. Zij hebben ook een verklaring aangenomen over de vierde top van staatshoofden en regeringsleiders van de Raad van Europa die zal doorgaan in Reykjavik op 16 en 17 mei 2023.

Tenslotte werden rapporten aangenomen over:

Meer informatie over deze vergadering is terug te vinden op de website van de PARE.

Meer informatie over de Belgische delegatie bij de PARE is terug te vinden op de website.

Copyright : Council of Europe