COSAC, 13-15 november 2022

Van zondag 13 tot en met dinsdag 15 november 2022 vond de plenaire vergadering van de COSAC plaats onder het voorzitterschap van het Tsjechische Parlement. De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Voor de eerste keer sinds de oprichting van de COSAC, was ook Oekraïne vertegenwoordigd. Tijdens de vergadering worden belangrijke thema’s voor de Europese Unie besproken.

De vergadering wordt georganiseerd door het parlement van de lidstaat die op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt. Van 1 juli tot en met 31 december 2022 is dat Tsjechië.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven, covoorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, en mevrouw Hélène Ryckmans en de heer Leo Pieters, leden van het adviescomité, namen actief deel aan de vergadering. De deelnemers bespraken volgende onderwerpen:

Op het einde van de vergadering namen de deelnemers een bijdrage en conclusies aan.

Alle documenten van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de parlementaire dimensie van het Tsjechische voorzitterschap.

COSAC, 13-15 november 2022
COSAC, 13-15 november 2022
COSAC, 13-15 november 2022
COSAC, 13-15 november 2022
COSAC, 13-15 november 2022
COSAC, 13-15 november 2022

Copyright : parleu2022.cz