24ste Interparlementaire Ruimtevaartconferentie te Parijs

15-16/09/2022

De 24ste Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie (EIRC) vond plaats op 15 en 16 september 2022 in Parijs. Mevrouw Els Ampe, vice-voorzitter van het Platform Ruimtevaart, vertegenwoordigde de Senaat. 
De conferentie behandelde drie belangrijke thema's vanuit het perspectief van een Europese strategische autonomie in de ruimte. 
De eerste sessie van de conferentie was gewijd aan het thema van het waarborgen van een duurzame toegang tot de ruimte en een Europese strategische autonomie. De tweede sessie was gewijd aan de ontwikkeling van een New Space, terwijl de derde sessie gewijd was aan het vraagstuk van de vervuiling van de ruimte en het duurzame gebruik van de ruimte. 
Tijdens de tweede sessis herinnerde mevrouw Ampe aan de noodzaak van onafhankelijkheid van de Europeanen en de Europese industrie op het internationale toneel. Zij wees ook op het economische groeipotentieel van de nieuwe ruimtevaartsector voor de EU, maar ook op de mogelijkheden voor het scheppen van banen in deze sector. In dit verband riep zij op tot versterking van de onafhankelijkheid en het concurrentievermogen van de Europese industriële structuur ten opzichte van China en Rusland. 
Tenslotte werden de deelnemers aan de conferentie het unaniem eens over een resolutie over de bevordering van een verantwoordelijker en duurzamer gebruik van de ruimte, en over de noodzaak om een internationaal juridisch kader voor het beheer en de verwijdering van ruimteschroot en voor het beheer van het ruimteverkeer in te voeren. 
De aangenomen resolutie kan worden geraadpleegd op de website van de Franse Senaat.

De conferentie werd afgesloten met de uitreiking van de Space for Sustainability Awards 2021 en 2022 door het Europees Ruimtevaartagentschap. Voor meer informatie, klik hier: 
https://www.space-sustainability-award.com/competition

Voor meer informatie over het EISC, klik hier: https://eisc-europa.eu/