COSAC-voorzittersvergadering, 11 juli 2022

Op maandag 11 juli 2022 vond, onder het voorzitterschap van de Tsjechische Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers, in Praag de vergadering van de voorzitters van de COSAC plaats. De vergadering wordt georganiseerd door het nationaal parlement van het land dat op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt.

De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Voor het eerst waren ook delegaties van Oekraïne en Moldavië aanwezig, aangezien zij recent het statuut van kandidaat-lidstaat ontvingen.

De COSAC-voorzitters bespreken belangrijke thema’s voor de Europese Unie. De voorzittersvergadering bereidt daarnaast ook de vergadering van de plenaire COSAC voor die zal plaatsvinden van 13 tot 15 november 2022.

Mevrouw Karin Brouwers, ondervoorzitter van de Senaatsdelegatie bij het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, nam actief deel aan de vergadering die vooral focuste op twee onderwerpen: de prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de huidige uitdagingen van media en democratie. Senator Brouwers verwees in het tweede debat naar het informatieverslag van de Senaat over de bestrijding van fake news.

Meer informatie over deze vergadering is hier beschikbaar.

Copyright : senat.cz