Resolutie over noodanticonceptie goedgekeurd

8/07/2022

Tijdens de plenaire zitting van 8 juli 2022 werd het voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (nr. 7-81/1) voorgelegd aan de plenaire zitting en goedgekeurd.

Het dossier nr. 7-81 is terug te vinden op de website.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de Senaat.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat