COMTRANS stemt over noodanticonceptie

4/07/2022

Op maandag 4 juli 2022 nam de commissie voor de transversale aangelegenheden een voorstel van resolutie aan over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties. Het geamendeerd voorstel werd aangenomen met 4 stemmen bij 7 onthoudingen.

Het voorstel zal op vrijdag 8 juli 2022 worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Senaat.

Het dossier nr. 7-81 is terug te vinden op de website.