Resolutie over de bestrijding van de straffeloosheid van oorlogsmisdaden in Oekra´ne goedgekeurd

24/06/2022

Tijdens de plenaire zitting van 24 juni 2022 werd een voorstel van resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne (Senaat nr. 7-361) in overweging genomen en onmiddellijk behandeld.

Het voorstel werd goedgekeurd.

Het dossier nr. 7-361 is terug te vinden op de website.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de Senaat.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat