Twee resoluties over de ruimte goedgekeurd

24/06/2022

Het voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (Senaat nr. 7-187) en het voorstel van resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte (Senaat nr. 7-312) werden beide tijdens de plenaire zitting van 24 juni 2022 goedgekeurd.

De dossiers nr. 7-187 en 7-312 zijn terug te vinden op de website.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de Senaat.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat