Informatieverslag over burgerparticipatie: opvolging

20/06/2022

Op 18 juni 2021 keurde de Senaat het informatieverslag goed over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving.

Op maandag 20 juni 2022 vond in de Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap een eerste evaluatie plaats van de opvolging van dit informatieverslag. Een gedachtewisseling werd georganiseerd met:

De hoorzitting is opnieuw te bekijken via het YouTube kanaal van de commissie.

Meer informatie over het informatieverslag is terug te vinden op de website.

Informatieverslag over burgerparticipatie: opvolging