COMTRANS: Drie resoluties aangenomen

10/06/2022

De Commissie Transversale aangelegenheden vergaderde op vrijdag 10 juni 2022 over verschillende voorstellen van resolutie.

Drie voorstellen van resolutie werden door de commissie aangenomen en zullen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering:

Daarnaast werd de bespreking verdergezet over het voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (Senaat nr. 7-81).

De dossiers nr. 7-79, 7-187, 7-312 en 7-81 zijn terug te vinden op de website.