Bezoek van stagiairs-diplomaten aan het Federaal Parlement

7/06/2022

Op dinsdag 7 juni 2022 brachten 35 stagiairs-diplomaten een bezoek aan het Federaal Parlement. Na een lange selectieprocedure staan zij nu aan de start van hun diplomatieke loopbaan. Op het programma van het bezoek stond een boeiende gedachtewisseling met leden van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een ontmoeting met de Voorzitsters van Kamer en Senaat.

Fotoreportage

Bezoek van stagiairs-diplomaten aan het Federaal Parlement
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat