Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa

Europees Parlement, Straatsburg, 9 mei 2022

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Tijdens de slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa in het Europees Parlement in Straatsburg op maandag 9 mei 2022, hebben Roberta Metsola, voorzitster van het Europees Parlement, de Franse president Emmanuel Macron namens het voorzitterschap van de Raad, en de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het eindverslag over het resultaat van de conferentie ontvangen van de covoorzitters van de raad van bestuur van de conferentie. Het document dat door de plenaire vergadering van de Conferentie op 30 april werd aangenomen, bevat 49 voorstellen en meer dan 300 maatregelen.

De drie instellingen gaan nu, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen, aan de slag met de voorstellen. In het najaar van 2022 vindt een evenement plaats om de burgers te informeren over de opvolging.

De voorzitters van de drie instellingen erkenden dat voor sommige van de meest ambitieuze voorstellen wijzigingen in de EU-verdragen nodig zijn.

"Er is een verschil tussen wat de mensen verwachten en wat Europa op dit moment kan waarmaken. Daarom hebben wij als volgende stap een conventie nodig. Er zijn kwesties die gewoon niet kunnen wachten", zei Roberta Metsola.

De voorzitster van de Commissie, Ursula von der Leyen, beloofde op basis van de aanbevelingen van de burgers aan nieuwe voorstellen te werken en deze in september voor te stellen ter gelegenheid van haar jaarlijkse toespraak over de Staat van de Europese Unie.

Meer informatie over de Conferentie en over de slotzitting is terug te vinden op de website van de conferentie.

Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa
Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa
Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa
Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa

© European Parliament