Zevende plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Europees Parlement, Straatsburg, 26-30 april 2022

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Na de vorige plenaire vergadering van 8 en 9 april 2022, werden de voorstellen van de werkgroepen nogmaals door het dagelijks bestuur besproken en aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de opmerkingen die werden gemaakt tijdens de debatten. Op de zevende en laatste plenaire vergadering van de Conferentie, hebben de vier componenten van de plenaire vergadering (Raad, Commissie, Europees Parlement en nationale parlementen) hun instemming betuigd met de eindvoorstellen.

Als woordvoerder van de nationale parlementen voor het thema klimaatverandering en milieu, heeft mevrouw Hélène Ryckmans, senator, benadrukt dat de voorstellen van de Conferentie de noodzaak en de wil tonen van een veerkrachtiger Europa, dat ijvert voor een duurzaam en sociaal beleid dat de verschillen tussen landen en burgers, tussen vrouwen en mannen bestrijdt. De burgers wensen een groenere en duurzamere toekomst, meer energie-efficiëntie en een versterking van de ecologische transitie.

Op de 9 mei 2022, de Dag van Europa, zullen de drie medevoorzitters van het dagelijks bestuur het eindverslag van de Conferentie aan de voorzitters van de EU-instellingen overhandigen tijdens een plechtigheid in het Europees Parlement in Straatsburg. Daarmee zal ook de Conferentie formeel worden afgesloten.

European Parliament