Lentezitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

25-28/04/2022

De plenaire lentezitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) vond van 25 tot en met 28 april 2022 in hybride vorm plaats.

Een algemeen debat over de gevolgen van de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne stond centraal op de agenda van de zitting. In het kader van deze agressie heeft de PACE een spoeddebat gehouden over "het garanderen van de verantwoordingsplicht voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht". Bij de opening van de zitting namen de leden van de Vergadering een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, "een oorlog die nooit had mogen beginnen en die onmiddellijk moet eindigen", aldus PACE-voorzitter Tiny Kox.

De Vergadering debatteerde over verslagen betreffende de versterking van het strategisch partnerschap tussen de Raad van Europa en de EU, het waarborgen en bevorderen van echte democratie in Europa, en de vraag hoe verbeurdverklaarde criminele vermogensonderdelen op een goede manier kunnen worden gebruikt. Ook op de agenda stonden verslagen over de bestrijding van de blootstelling van kinderen aan pornografische inhoud, de de-institutionalisering van personen met een handicap, de voorkoming van buitensporig en ongerechtvaardigd gebruik van geweld door wetshandhavingsfunctionarissen, de bestrijding van discriminatie op grond van sociale afkomst, en het respect voor de verplichtingen en verbintenissen van Georgië. Dunja Mijatović, de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, presenteerde ook haar jaarlijkse activiteitenverslag voor 2021.

Tijdens de plenaire zitting van januari 2022 had de PACE een nieuw parlementair netwerk voor een gezond milieu gelanceerd om van de regeringen te eisen dat zij een wettelijk recht op een gezond milieu creëren en andere dringende maatregelen nemen om de klimaatcrisis aan te pakken. Het netwerk wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Belgische parlement. Tijdens deze voorjaarszitting werd senator Henrik Daems benoemd tot voorzitter van het netwerk.

Voor meer informatie, zie de PACE-website.

PACE