Interparlementaire commissievergadering over subsidiariteit

Europees Parlement, Brussel, 25 april 2022

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft op maandag 25 april 2022 een interparlementaire vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van de nationale parlementen over het thema van het subsidiariteitsmechanisme.

Doel van de bijeenkomst was de doeltreffendheid van het subsidiariteitsmechanisme in de EU te bespreken, zowel vanuit het oogpunt van de nationale parlementen als vanuit Europees oogpunt.

In zijn tussenkomst stelde de heer Vanlouwe, senator, dat de subsidiariteit de hoeksteen is van de Europese integratie. Het is echter tijd voor een evaluatie: hoe kan het mechanisme verbeterd en vereenvoudigd worden en hoe kan de politieke dialoog met de Europese Commissie worden versterkt?

Wat betreft het mechanisme zelf, is de heer Vanlouwe van mening dat naast de “gele” en “oranje” kaart, ook een “groene” en een “rode” kaart deel moeten uitmaken van het arsenaal van de nationale parlementen. De introductie van de beide laatste procedures moet een extra dynamiek op gang brengen en de betrokkenheid van de parlementen bij het tot stand komen van het Europese beleid verhogen.

Daarnaast pleit de senator ervoor dat het subsidiariteitsmechanisme ook voor de regionale parlementen met wetgevende bevoegdheden moet openstaan.

Voor meer info: ICM over het subsidiariteitsmechanisme

European Union 2022 - Source : EP