Zesde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Europees Parlement, Straatsburg, 8-9 april 2022

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

De voorzitters en woordvoerders van de negen werkgroepen hebben hun concrete ontwerpvoorstellen voorgesteld tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie. Deze voorstellen, gebaseerd op aanbevelingen van de Europese burgerpanels, de nationale panels en de ideeën van het meertalig digitaal platform, werden uitgebreid besproken door de leden van de plenaire vergadering.

Mevrouw Hélène Ryckmans heeft aan de plenaire debatten deelgenomen en als woordvoerder van de nationale parlementen voor de werkgroep over klimaatverandering en milieu, het standpunt van de nationale parlementen over dat thema toegelicht.

De laatste plenaire vergadering zal plaatshebben op 29 en 30 april in Straatsburg. De definitieve voorstellen worden dan aangenomen. De raad van bestuur van de Conferentie voegt deze voorstellen toe aan het eindrapport van de Conferentie van de toekomst van Europa. Dit rapport wordt tijdens een slotceremonie op 9 mei in Straatsburg overhandigd aan de voorzitters van de EU-instellingen.

European Union 2022 - Source : EP