Earth Hour ook in de Senaat

26/03/2022

In het kader van het Earth Hour-initiatief doofde de Senaat op zaterdag 26 maart 2022 samen met andere parlementen in Europa tussen 20.30u en 21.30u symbolisch de lichten van het Paleis der Natie.

Earth Hour is een initiatief van het World Wildlife Fund en  is een van 's werelds grootste bewegingen voor het milieu. Miljoenen mensen over de hele wereld worden ertoe aangezet om hun lichten uit te doen. Het initiatief herinnert eraan dat iedereen met een paar alledaagse handelingen een verschil kan maken en actief kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Earth Hour 2022 staat in het teken van de toestand van de natuur en de biodiversiteit.

De Senaat spant zich voortdurend in om zijn diverse milieudoelstellingen te halen, van het terugdringen van de CO2-uitstoot via het streven naar een papierloos parlement tot het verminderen van afval.

Earth Hour ook in de Senaat
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat