Grondrechten: Comité T maakt de balans op van 20 jaar terrorismebestrijding

18/03/2022

Het Comité T (Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme) heeft op vrijdag 18 maart 2022 in de Senaat zijn jaarverslag voorgesteld. Twintig jaar na de aanslagen van 11 september en vijf jaar na de aanslagen in Brussel analyseert dit verslag de veranderingen in de wetgeving en het overheidsbeleid die zijn doorgevoerd in de strijd tegen het terrorisme en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten. Tijdens de presentatie van het verslag werden twee belangrijke kwesties toegelicht: de controversiële hervorming van de algemene bewaarplicht voor metadata en de plannen voor artikel 141 bis van het strafwetboek, dat internationaal recht voorrang geeft boven nationaal recht.

Het verslag is beschikbaar op de website van het T-Comité.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat