Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

10/03/2022

Op donderdag 10 maart 2022 ontving de voorzitster van de Senaat de heer Robert Spano, Voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De heren Frédéric Krenc, Belgisch rechter bij het EHRM, en Johan Callewaert, griffier van het EHRM, vergezelden de heer Spano.

Tijdens de ontmoeting uitte mevr. D’Hose haar bezorgdheid over de oorlog in Oekraïne, en vroeg het EHRM om de situatie nauwgezet op te volgen. Verder was er een gedachtewisseling over België en de rechtspraak van het EHRM. Tenslotte werd er ook ingegaan op een aantal andere recente ontwikkelingen en gebeurtenissen die maken dat het EHRM zich steeds vaker over mensenrechtenschendingen moet uitspreken en die de democratie in gevaar brengen.

Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Bezoek van de voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat