Voorstelling van het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting

8/03/2022

Op dinsdag 8 maart 2022 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer (ERK). Onderwerp van de vergadering waren het jaarverslag 2020 van de ERK over de EU-begroting en twee speciale verslagen.

In het jaarverslag concludeert de ERK dat alhoewel de rekeningen van de EU voor het begrotingsjaar 2020 een getrouw beeld geven en de ontvangsten als foutvrij werden beschouwd, de betalingen nog steeds te veel fouten vertonen. Daarnaast wijst de ERK erop dat de absorptie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) door de lidstaten nog steeds te traag verloopt.

In een speciaal verslag (03/2022) roept de ERK op een nieuwe impuls te geven aan de uitrol van 5G in de EU. De lidstaten hebben aanzienlijke vertraging opgelopen bij de implementatie van hun 5G-netwerken, waardoor de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van toegang en dekking in gevaar komt. Tegelijkertijd zijn verdere inspanningen nodig om beveiligingskwesties bij de invoering van 5G op een consistente en gecoördineerde manier aan te pakken.

Volgens een ander speciaal verslag van de ERK (15/2021) werden de rechten van luchtvaartpassagiers in de EU tijdens de COVID-19-pandemie niet beschermd. Wanneer ze vluchten annuleren, zijn luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht passagiers hun geld terug te geven. Maar veel luchtvaartmaatschappijen dwongen hun klanten om in plaats daarvan vouchers te accepteren, een onwettige praktijk. De ERK wijst er ook op dat luchtvaartmaatschappijen en organisatoren van pakketreizen miljarden euro’s staatssteun kregen zonder de voorwaarde dat passagiers hun geld moesten terugkrijgen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op de website van de Kamer.

Voorstelling van het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting
Voorstelling van het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat