Indexering zorgt voor verhoging van de dotatie

25/02/2022

De plenaire vergadering van de Senaat heeft op vrijdag 25 februari 2022 ingestemd met een verhoging van de dotatie met 588.960 euro tot een totaalbedrag van 40.188.960 euro voor 2022.

De federale overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning (BOSA) had een omzendbrief verstuurd met richtlijnen over de aanpassing van de begroting van 2022. De belangrijkste vraag van BOSA was in hoeverre de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat in hun respectievelijke dotaties de loonindexeringen die in 2022 zullen plaatsvinden, gingen doorberekenen. Er dient aan herinnerd te worden dat bij de begrotingsopmaak voor 2022 de FOD’s en de dotatiegerechtigde instellingen de indexering van 2 %, die in oktober 2021 werd doorgevoerd, mochten meerekenen. Er werd echter overeengekomen om nog geen rekening te houden met de nieuwe indexering, die in het eerste kwartaal van 2022 verwacht werd maar deze op te nemen bij de begrotingsaanpassing, wanneer de exacte datum van de volgende overschrijding van de spilindex duidelijker zou zijn.

De Senaat had besloten het bedrag van de dotatie in 2022 niet te verhogen en verzocht hetzelfde bedrag als in 2021 op te nemen in de algemene uitgavenbegroting. Dit bedrag werd geacht te volstaan om de lopende uitgaven in 2022 te dekken en om niet alleen de loonindexering van oktober 2021 op te vangen maar ook de indexering van het eerste kwartaal 2022. Bij de begrotingsopmaak was echter nog geen sprake van een derde indexering, die zeer snel na de tweede zou plaatsvinden.

De Senaat heeft beslist zich aan de koers te houden die hij bij de begrotingsopmaak van 2022 heeft uitgezet en de dotatieaanpassing te beperken tot de nieuwe indexering die in 2022 zal plaatsvinden en waarin bij de begrotingsopmaak niet was voorzien. De aanpassing zou overeenkomen met 2 % van de loonuitgaven. Met deze indexering dient rekening te worden gehouden om ervoor te zorgen dat alle lopende uitgaven van de Senaat gedekt zijn. Aangezien het bedrag van de dotatie als basis dient voor de berekening van de toekomstige begrotingsjaren, is het bovendien van essentieel belang dat dit bedrag zo correct mogelijk wordt vastgesteld.

De plenaire vergadering is te bekijken via het YouTube kanaal van de Senaat.

Indexering zorgt voor verhoging van de dotatie
Indexering zorgt voor verhoging van de dotatie

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat