De Senaat neemt een resolutie aan over de tennisster Peng Shuai

25/02/2022

Op vrijdag 25 februari 2022 nam de plenaire vergadering een voorstel van resolutie aan om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli. Het dossier nr. 7-316 is online beschikbaar.

In deze resolutie worden de regeringen in ons land gevraagd:

  1. China te verzoeken een internationale en onafhankelijke delegatie toe te laten Peng Shuai te ontmoeten om zich te vergewissen van zowel haar gezondheidstoestand, als haar levensomstandigheden en vrijheid;
  2. alles in het werk te stellen om deze kwestie op de agenda van de VN-Mensenrechtenraad en andere internationale fora te plaatsen;
  3. om, in overleg met de andere Europese lidstaten, er bij China op aan te dringen het Internationaal VN-Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning te ondertekenen en ertoe toe te treden;
  4. China te verzoeken niet langer gebruik te maken van het detentiesysteem van Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL);
  5. zich bij de oproep van de EU aan te sluiten om van China te eisen dat het bewijst dat Peng Shuai vrij en veilig is;
  6. te allen tijde het recht van de Chinese burgers te verdedigen om zich vrij en veilig te uiten;
  7. het IOC te verzoeken zijn Olympische verbintenissen inzake mensenrechten en internationaal recht na te komen door de veiligheid en vrijheid van Peng Shuai tot een prioriteit te maken, alsook die van andere atleten;
  8. organisatoren en gastlanden van grote internationale sportevenementen aan te moedigen om waakzaamheid inzake mensenrechten te integreren bij de organisatie van sportevenementen en desgevallend, bij manifeste inbreuken op het humanitair recht en de mensenrechten een diplomatieke boycot van sportieve en culturele evenementen te overwegen.

De opname van de plenaire vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de Senaat.

De Senaat neemt een resolutie aan over de tennisster Peng Shuai
De Senaat neemt een resolutie aan over de tennisster Peng Shuai
De Senaat neemt een resolutie aan over de tennisster Peng Shuai

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat