COMTRANS neemt resolutie aan over de tennisster Peng Shuai

21/02/2022

Op maandag 21 februari 2022 nam de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden een voorstel van resolutie aan om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli . Het voorstel werd geamendeerd en vervolgens aangenomen met 9 stemmen bij 3 onthoudingen. Het zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van vrijdag 25 februari 2022.

In het voorstel wordt de federale regering ondermeer gevraagd om: 

  1. er bij China op aan te dringen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van tennisspeelster Peng Shuai over seksueel misbruik door de voormalige vicepremier van China Zhang Gaoli; 
  2. alles in het werk te stellen om deze kwestie op de agenda van de VN-Mensenrechtenraad en andere internationale fora te plaatsen; 
  3. om, in overleg met de andere Europese lidstaten, er bij China op aan te dringen het Internationaal VN-Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning te ondertekenen en ertoe toe te treden; 
  4. China te verzoeken niet langer gebruik te maken van het detentiesysteem van Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL); 
  5. zich bij de oproep van de EU aan te sluiten om van China te eisen dat het bewijst dat Peng Shuai vrij en veilig is; 
  6. te allen tijde het recht van de Chinese burgers te verdedigen om zich vrij en veilig te uiten; 

Het dossier nr. 7-316 is te raadplegen in de wetgevende databank.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMTRANS neemt resolutie aan over de tennisster Peng Shuai