Briefing Top EU-Afrikaanse Unie en Top Stabiliteitspact

16/02/2022

Op woensdag 16 februari 2022 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en de heer Alexander de Croo, eerste minister, van gedachten gewisseld over een aantal kwesties die aan de orde zullen komen tijdens twee toekomstige evenementen: de Top van de Europese Unie met de Afrikaanse Unie en de Top over het Stabiliteits- en groeipact.

Met betrekking tot de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, die op 17 en 18 februari 2022 zal plaatsvinden, werd door de meeste sprekers benadrukt dat het bestaande strategische partnerschap tussen de twee continenten moet worden versterkt. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren intellectuele eigendomsrechten op vaccins, de mogelijkheid om middelen die van het IMF zijn ontvangen in het kader van speciale trekkingsrechten te herverdelen en de reactie van België op een mogelijke Afrikaanse vrijhandelszone. Er werd ook gesproken over mensenhandel en een migratiepact voor Zuid-Zuidmigratie, evenals over de inspanningen om opnieuw te onderhandelen over de buitenlandse schuld van Afrika, de vaccindonaties van België aan Afrika, de bijdragen van de EU om de Afrikaanse economische integratie te vergemakkelijken en de bereidheid van België om de relatie met Afrika als een echt partnerschap te beschouwen.

Wat betreft de Top over het Stabiliteits- en groeipact, die op 10 en 11 maart 2022 zal plaatsvinden, werd de moeilijkheid om bepaalde kwesties met elkaar te verzoenen besproken. Er was onder meer sprake van mogelijke EU-strategieën om het investeringsniveau te waarborgen in geval van bezuinigingen op de overheidsuitgaven en om de groene en digitale transities te beheren op een manier die geen invloed heeft op de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het Global Gateway-initiatief, energie-investeringen en de conclusie van een Oxfam-rapport dat 55 miljoen ongebruikte vaccins zouden worden weggegooid, werden ook genoemd.

De opname van de vergadering bevindt zich op het YouTube-kanaal van het adviescomité.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat