Voorstelling van het Werkprogamma van de Europese Commissie

15/02/2022

Op dinsdag 15 februari 2022 hebben de heren Willem van de Voorde en Pierre Cartuyvels, respectievelijk permanent vertegenwoordiger en adjunct-permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 voorgesteld aan het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Nadat een korte uiteenzetting over de politieke lijnen van het Sloveense en het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, hebben ze het geopolitieke karakter van de von der Leyen Commissie besproken en een aantal beleidsdomeinen overlopen (zoals de Green Deal, de Global Gateway en de European Chips Act). Daarna hebben de twee vertegenwoordigers de belangrijkste voorstellen opgesomd waaraan de Europese Commissie zal werken in de komende maanden.

Vervolgens heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden met de leden van het Federaal Adviescomité. Onder meer volgende onderwerpen werden besproken: de positie van de Belgische regering op het Stabiliteitspact, het gezamenlijke engagement van de EU en de NAVO als antwoord op de Russische dreiging in Oekraïne, de mogelijke opname van haatmisdrijven in de lijst van Europese misdrijven, evenals het due diligence-voorstel en de Europese wet op de mediavrijheid.

Daarnaast werd kort gewezen op de hervorming van de grenscode van Schengen, de betekenis van “de instrumentalisering van migranten”, het vooruitzicht van sancties voor Russische activiteiten aan de Oekraïense grens en de mogelijkheid om de Europese taskforce voor noodsituaties in te zetten. Hetzelfde geldt voor de Europese Chipswet en de voorbereiding van België op de komende Europese onderhandelingen over het Sociaal Klimaatfonds (Fit for 55-pakket).

De opname van de vergadering is te raadplegen op de website van de Kamer.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat