Resolutie over de werving van meer vrijwillige bloeddonoren goedgekeurd in COMCIVITAS

7/02/2022

Tijdens de vergadering van 7 februari 2022 van de commissie voor Democratische Vernieuwing en Burgerschap werd het voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven, gestemd. Opdat de resolutie voldoende wetenschappelijk onderbouwd zou zijn enerzijds en om een beter zicht te krijgen op de huidige uitzonderingssituaties werden er in de loop van de maand januari 2 hoorzittingen georganiseerd.

Na deze hoorzittingen werden door de senatoren 18 amendementen ingediend. Daarvan werden er 16 aangenomen. Zij strekken ertoe de tekst in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving, met de adviezen van de bloedinstellingen en van de Hoge Gezondheidsraad en met de bezorgdheden van de lgbtq+-organisaties.

Het voorstel zal behandeld worden tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 1 april 2022.

Het dossier nr. 7-284 is terug te vinden op de website, naast de opname van de vergadering.

Resolutie over de werving van meer vrijwillige bloeddonoren goedgekeurd in COMCIVITAS