COMTRANS stemt in met een voorstel van resolutie over de Poolse Rechtsstaat

28/01/2022

Op vrijdag 28 januari 2022 stemde de Commissie voor de Transversale aangelegenheden in met een voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof. Het voorstel zal aan de eerstvolgende plenaire vergadering van de Senaat ter stemming worden voorgelegd.

Het dossier nr. 7-301 is te raadplegen op de website, evenals de opname van de vergadering.

COMTRANS stemt in met een voorstel van resolutie over de Poolse Rechtsstaat