Winterzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

24 - 28/1/2022

De Winterzitting 2022 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa vond plaats van 24 tot en met 28 januari 2022 in hybride vorm.

Op de agenda stonden onder meer debatten over:

De Assemblee hield ook een actualiteitsdebat over de nieuwe uitdagingen voor de veiligheid in Europa en de rol van de Raad van Europa.
Informatie over de Winterzitting 2022 is te vinden op de website.

Ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust werd een speciaal evenement georganiseerd met boodschappen van Holocaustoverlevenden Eva Clarke en Liliana Segre, en van de Franse president Emmanuel Macron. Het evenement werd gevolgd door een debat over het Observatorium voor geschiedenisonderwijs in Europa.

Senator Rik Daems stelde het voortgangsverslag aan de plenaire vergadering voor van het Bureau en het Permanent Comité van de Assemblee. Uit de in dit verslag opgenomen statistieken over de genderverdeling van de functies in de Assemblee, blijkt onder meer dat het aantal vrouwelijke leden van de Assemblee in 2021 37% uitmaakte van het totaal, waarbij de nationale delegaties vaak een hoger percentage vrouwelijke vertegenwoordigers hadden dan de nationale parlementen zelf.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Met de aanneming van een resolutie op basis van het verslag van senator Fourat Ben Chikha, heeft de Assemblee "de massale en vaak virulente aanvallen op de rechten van LGBTQ+-personen gedurende de afgelopen jaren" in onder meer Hongarije, Polen, de Russische Federatie, Turkije en het Verenigd Koninkrijk krachtig veroordeeld, en benadrukt dat de aanzienlijke vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, nu in gevaar is. De Assemblee sprak haar bezorgdheid uit over de toename van haatzaaiende taal, geweld en haatmisdrijven tegen LGBTQ+-personen in de lidstaten van de Raad van Europa.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Meer informatie over de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is terug te vinden op de website.

Winterzitting Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Winterzitting Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Winterzitting Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Winterzitting Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Winterzitting Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Winterzitting Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Copyright: pace.coe.int