Matrimoniumdagen: 22 en 29 januari 2022

Wie zijn de vrouwelijke kunstenaars in het Paleis der Natie? Op zaterdag 22 en 29 januari 2022 werd in samenwerking met “Matrimony Days” een kunsthistorische rondleiding georganiseerd in de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het parcours focuste op kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars, vanaf het midden van de 19de eeuw tot nu.

Toen Marie Spaak-Janson, het eerste vrouwelijke parlementslid van België, in december 1921 senator werd, kon men de werken van vrouwelijke kunstenaars in Kamer en Senaat op de vingers van één (halve) hand tellen. Later werden de officiële portretten van bepaalde (vrouwelijke én mannelijke) voorzitters van de Senaat en de Kamer aan vrouwelijke kunstschilders toevertrouwd. Andere kunstenaressen hebben vanuit zeer uiteenlopende disciplines kunstwerken gecreëerd die vandaag de gangen en de vergaderzalen verfraaien. Al deze werken hebben hun verhaal maar over de vaak uitzonderlijke vrouwen die ze gerealiseerd hebben valt ook héél wat te vertellen!

Vanaf 2 februari 2022 zal deze rondleiding elke woensdag op afspraak kunnen worden gevolgd. Meer informatie hierover vind je op de website van de Senaat.

Fotoreportage

Matrimoniumdagen: 22 en 29 januari 2022
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat