De Senaat neemt een voorstel van resolutie aan teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren

14/01/2022

De plenaire vergadering nam op vrijdag 14 januari 2022 een voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren. De beslissing werd genomen met 36 stemmen voor, 0 tegen en 15 onthoudingen. De Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap besprak dit voorstel tussen 16 november 2021 en 10 januari 2022. 

De resolutie zal worden bezorgd aan de eerste minister, de voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de ministers-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten. 

De tekst van de resolutie is terug te vinden in het dossier nr. 7-80.

De opname van de vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Copyright : Belga Image