COSAC, 14 januari 2022

Op vrijdag 14 januari 2022 vond in Parijs, onder het voorzitterschap van de Franse Senaat en de Nationale Assemblee, de vergadering van de voorzitters van de COSAC plaats. De vergadering wordt georganiseerd door het nationaal parlement van het land dat op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt.

De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Zij bespreken belangrijke thema’s voor de Europese Unie. De voorzittersvergadering bereidt daarnaast ook de vergadering van de plenaire COSAC voor die zal plaatsvinden van 3 tot 5 maart 2022.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven, voorzitter van de Senaatsdelegatie bij het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, nam actief deel aan de vergadering die vooral focuste op twee onderwerpen: de prioriteiten van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de 20ste verjaardag van de euro. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de werking van de COSAC.

Meer informatie over deze vergadering is hier beschikbaar.

COSAC, 14 januari 2022

Copyright : www.parlue2022.fr