Vergadering werkgroepen van de Conferentie over de toekomst van Europa

17/12/2021

Overzicht activiteiten van de Senaat over de Conferentie

Hoewel de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa van zaterdag 18 december 2021 niet kon plaatsvinden omwille van de gezondheidstoestand in Europa, werd er wel voor gekozen de vergaderingen van de negen thematische werkgroepen online te laten doorgaan op vrijdag 17 december 2021.

De werkgroepen moeten de aanbevelingen van de verschillende nationale en Europese burgerpanels en de bijdragen vanop het meertalige digitale platform bespreken. De besprekingen moeten uitmonden in voorstellen die de plenaire vergadering zal aannemen.

De werkgroep Waarden en rechten, Rechtstaat en Veiligheid, waarvan senator Karl Vanlouwe lid is, heeft zijn vergadering voornamelijk gewijd aan de bespreking van de aanbevelingen van het 2de burgerpanel van de Conferentie over de toekomst van Europa. Twee burgers hebben de aanbevelingen met betrekking tot rechten en non-discriminatie, de bescherming van de democratie en de rechtsstaat, de hervorming van de EU en de Europese identiteit voorgesteld, waarna een debat plaatsvond tussen de leden van de werkgroep. Na deze eerste, algemene bespreking, zal de werkgroep tijdens haar volgende vergadering een grondige discussie houden over de aanbevelingen.

De werkgroep Klimaatverandering en Milieu, waarvan senator Hélène Ryckmans lid is, kon zich nog niet buigen over de aanbevelingen van het burgerpanel dat deze thema’s moet bespreken. Een lid van het burgerpanel stelde wel een aantal krijtlijnen voor, waarna de heer Wojchiechowski, eurocommissaris voor landbouw, een aantal speerpunten van het hervormde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid overliep. Het grootste deel van de vergadering werd gewijd aan een discussie over vier belangrijke thema’s: energie, transport, duurzame en verantwoorde consumptie en vervuiling. Tijdens haar tussenkomst benadrukte mevrouw Ryckmans onder meer de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen aangaande circulariteit (afval moet worden beschouwd als een grondstof) en de aandacht voor de levenscyclus van producten bij het zoeken naar een oplossing voor de vervuiling.

De volgende plenaire vergadering en vergadering van de werkgroepen zal plaatshebben op 21 en 22 januari 2022.

Vergadering werkgroepen van de Conferentie over de toekomst van Europa