COMTRANS stemt over meer meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen

13/12/2021

Op 13 december 2021 besprak de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden het voorstel van resolutie voor een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen. Het dossier nr. 7-211 is te raadplegen op de website.

De Commissie Transversale Aangelegenheden vroeg, overeenkomstig de artikelen 79 en 22.1 van het reglement van de Senaat, aan het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen om een advies uit te brengen over dit voorstel van resolutie. Het Adviescomité organiseerde op 31 mei 2021 een hoorzitting met mevrouw Tania Van Hemelryck, adviseur van de rector inzake genderbeleid van UCLouvain, mevrouw Angélique Van Ombergen, Science Coordinator for Human Research van het European Space Agency en de heer Jean-Christophe Leloup, voorzitter van het comité «femmes et sciences» van ARES. Op grond van de informatie die het tijdens de hoorzittingen heeft ingewonnen, heeft het adviescomité een advies opgesteld dat besproken werd tijdens de vergadering van 2 juli 2021 en aangenomen werd op 12 juli 2021.

De Commissie Transversale Aangelegenheden heeft kennis genomen van dit advies en het voorstel van resolutie besproken, geamendeerd en goedgekeurd op 13 december 2021. Het voorstel van resolutie werd aangenomen door de commissie met  8 stemmen voor en 6 onthoudingen. Het zal binnenkort aan de plenaire vergadering van de Senaat worden voorgelegd. 

De opname van deze vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMTRANS stemt over meer meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen