COMCIVITAS stemt over het recht op een vergissing in contacten met de overheid

03/12/2021

Op vrijdag 3 december 2021 besprak de Commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap het voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties. Het dossier nr. 7-244 is te raadplegen op de website.

Ter voorbereiding van de bespreking werd op 28 juni 2021 een hoorzitting georganiseerd in de commissie. Meer informatie is hier terug te vinden.

Het voorstel van resolutie werd aangenomen door de commissie met 8 stemmen voor en 3 onthoudingen. Het zal binnenkort aan de plenaire vergadering van de Senaat worden voorgelegd.

De opname van deze vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMCIVITAS stemt over het recht op een vergissing in contacten met de overheid