IPU stemt resolutie over gelijke toegang tot vaccins wereldwijd

Madrid, 26-30/11/2021

Tijdens de 143ste Assemblee van de IPU (Interparlementaire Unie), die doorging van 26 tot 30 november 2021 in Madrid, schaarden parlementsleden van over de hele wereld zich achter een resolutie van de Afrikaanse geopolitieke groep waarin wordt opgeroepen om een gelijke toegang tot vaccins te steunen, in het bijzonder in de minder ontwikkelde landen.

Senator Andries Gryffroy schreef mee aan de compromistekst als vertegenwoordiger van de Twaalf Plus-Groep (47 Europese en gelijkgestemde landen). Hij werd samen met een Duitse collega aangewezen als afgevaardigden voor het redactiecomité.

  1. In de resolutie worden de internationale gemeenschap en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) ertoe opgeroepen om verder gemeenschappelijke inspanningen te leveren om tijdige, gelijke en universele toegang tot veilige, betaalbare, kwalitatieve en effectieve vaccins te verzekeren, met bijzondere aandacht voor de noden van lage- en middel-lage-loonlanden en de meest getroffen landen.
  2. Vaccinproducenten wordt gevraagd om regelmatige en duidelijke vooruitzichten te bieden over hoe zij (prioritair) aan hun contracten met COVAX en andere regionale initiatieven zullen voldoen. Zij worden ertoe aangezet om de productie op te drijven via flexibele samenwerkingsverbanden zoals het opbouwen van vul- en afwerkingscapaciteit, technologische partnerschappen en licentieactiviteiten.
  3. Regeringen worden ertoe opgeroepen om alle regelgeving te harmoniseren om de toelevering van vaccins te versnellen en voor de nodige logistiek en opleiding te zorgen om grootschalige vaccinatieprogramma's mogelijk te maken.
  4. Parlementsleden worden verzocht om samen met hun nationale regeringen collectief en mondiaal invloed uit te oefenen bij de WTO (Wereldhandelsorganisatie) om alle exportbelemmeringen en andere handelsbarrières m.b.t. COVID-19-vaccins en de productiebestanddelen op te heffen.
  5. De 143ste Assemblee dringt aan op nationale en internationale inspanningen om het bewustzijn omtrent de effectiviteit van vaccins te verhogen, alle gemeenschappen ervoor warm te maken en de weerstand tegen de vaccins te doen afnemen. Dit is volgens de Assemblee onontbeerlijk om wereldwijd een voldoende hoge immuniteitsgraad te bereiken en er zijn ter zake behoorlijk wat meer inspanningen nodig.

Meer informatie over de 143ste Assemblee van de IPU is terug te vinden op de website van IPU.

De website van de Belgische IPU Groep vind je hier.

De tekst van de resolutie is hier te downloaden.

 

143ste Assemblee van de IPU
143ste Assemblee van de IPU
143ste Assemblee van de IPU
143ste Assemblee van de IPU
143ste Assemblee van de IPU
143ste Assemblee van de IPU