COMTRANS neemt aanbevelingen aan inzake de bestrijding van fake news

25/10/2021

Op maandag 25 oktober 2021 besprak de Commissie voor de Transversale aangelegenheden het informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news. Het dossier 7-110 is te raadplegen op de website van de Senaat.

Acht hoorzittingen in 2020 en 2021 leidden tot een voorstel van aanbevelingen dat vandaag in de commissie nog verder werd geamendeerd.

Het geheel van de vaststellingen en aanbevelingen werd aangenomen met 11 stemmen voor, 2 tegen en 4 onthoudingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

De plenaire vergadering van de Senaat zal het informatieverslag bespreken op vrijdag 19 november 2021.

COMTRANS neemt aanbevelingen aan inzake de bestrijding van fake news