Negende bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Parlementaire Controlegroep voor Europol

25-26 oktober 2021

Op 25 en 26 oktober 2021 vond de negende bijeenkomst van de gezamenlijke parlementaire controlegroep (GPC) voor Europol plaats. Wegens de COVID-19-voorzorgsmaatregelen werd de vergadering vanop afstand gehouden. Onder het voorzitterschap van het Sloveense Parlement en het Europees Parlement bespraken parlementsleden uit de hele Europese Unie de strijd tegen criminaliteit en cyberveiligheid in Europa. De Senaat werd vertegenwoordigd door mevrouw Celia Groothedde en mevrouw Nadia Sminate.

Tijdens de eerste sessie bespraken de parlementsleden de activiteiten van Europol in de afgelopen maanden met mevrouw De Bolle, uitvoerend directeur van Europol, en de heer Wiewiorowski, Europees toezichthouder voor gegevensbescherming.

Deze presentatie werd gevolgd door een gedachtewisseling over het activiteitenverslag van Europol voor maart tot september 2021 en het door mevrouw De Bolle gepresenteerde ontwerp-meerjarenprogramma van Europol voor de periode 2022-2024.

Tijdens de tweede sessie vond een gedachtewisseling plaats met Europees Commissielid Johansson en de heer Aleš Hojs, minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië.

Verder werden twee thematische debatten gehouden.

In de eerste plaats werd een debat gehouden over "cyberveiligheid, met bijzondere aandacht voor online kindermisbruik en de samenwerking met derde landen, personen en ngo's". Bijdragen waren er van: 

Vervolgens werd een tweede thematisch debat gehouden over "Financiële criminaliteit en corruptie - bescherming van de financiële belangen van de EU". De parlementsleden gingen in gesprek met de volgende sprekers:

Tot slot keurde de GPC met eenparigheid van stemmen de compromisamendementen tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van haar reglement van orde goed.

De vergadering kan worden herbekeken op de website van het Europees Parlement.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u terecht op de IPEX-website.

Fotoreportage

Negende bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Parlementaire Controlegroep voor Europol
© European Union 2021 - Source : EP