De Senaat gaat werken aan een verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten

12/10/2021

Op dinsdag 12 oktober 2021 stemde de plenaire vergadering in met het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten.

Overheidsopdrachten, die vandaag als een strategisch economisch instrument worden beschouwd, moeten zo aantrekkelijk, toegankelijk en dynamisch mogelijk zijn om bij te dragen tot het herstel van de economie vanuit een economisch, maatschappelijk en duurzaam perspectief. Dit verzoek tot het opstellen van een informatieverslag heeft dan ook tot doel na te gaan op welke punten de procedures inzake overheidsopdrachten kunnen worden verbeterd.

Het wetgevend dossier nr. 7-289 is terug te vinden op de website van de Senaat.

De Senaat gaat werken aan een verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten
De Senaat gaat werken aan een verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat