Portret van Sabine de Bethune onthuld in de Senaat

11/10/2021

Op maandag 11 oktober 2021 werd het portret van mevrouw Sabine de Bethune, oud-voorzitster van de Senaat, onthuld in het halfrond van de Senaat.

Dit portret past in een traditie ontstaan in 1850. Dat jaar besloot Charles Rogier, toen kabinetschef en minister van Binnenlandse Zaken, om het portret te laten maken van alle Senaats- en Kamervoorzitters sinds 1831. De voorzitters van de Senaat (en van de Kamer) werden al snel betrokken bij de keuze van de kunstenaar. En dat gebeurt nog steeds zo: na afloop van zijn mandaat als voorzitter van de Senaat, kiest de gewezen voorzitter een portretschilder en wordt het vervaardigd.

Het portret van Sabine de Bethune werd geschilderd door Goele Dewanckel. Meer informatie over de kunstenaar en haar werk is hier terug te vinden.

Tenslotte sprak mevrouw Sabine de Bethune een dankwoord uit. Mevrouw de Bethune zetelde in de Senaat van 1995 tot 2021. Zij zat de Senaat voor van 2011 tot 2014. Op 22 juni 2021 werd zij formeel benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof.

Fotoreportage

Portret van Sabine de Bethune onthuld in de Senaat
Portret van Sabine de Bethune door Goele Dewanckel.
Copyright foto Kevin Oeyen, Belgische Senaat