De Senaat neemt een resolutie aan over de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj

16/7/2021

Op vrijdag 16 juli 2021 nam de plenaire vergadering van de Senaat het voorstel van resolutie aan betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland. 37 senatoren stemden voor de resolutie, 10 onthielden zich. Er waren geen tegenstemmen.

28 overwegingen hebben geleid tot 9 aanbevelingen gericht aan de federale regering en de regeringen van de gewesten.

De Senaat veroordeelt verder de onderschepping van het Ryanairvliegtuig op 23 mei 2021 door de Wit-Russische autoriteiten, wat wellicht als een schending van het internationaal recht moet beschouwd worden, en de arrestatie van Roman Protasevitsj en van zijn levensgezellin Sofia Sapega, die zich aan boord bevonden, en steunt het Wit-Russische volk in zijn verwachtingen dat men de democratische waarden eerbiedigt.

Het dossier nr. 7-267 kan worden geraadpleegd op de website.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

De Senaat neemt een resolutie aan over de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj
De Senaat neemt een resolutie aan over de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj
De Senaat neemt een resolutie aan over de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat