De Senaat betuigt zijn steun aan de slachtoffers van het noodweer

16/7/2021

Op vrijdag 16 juli 2021 betuigde Voorzitster D’Hose namens de Senaat haar steun aan de slachtoffers van het noodweer van de afgelopen dagen. Zij verwoordde het als volgt:

Ons land en onze buurlanden werden in de afgelopen uren en dagen getroffen door noodweer van een ongekende omvang.  Beken en rivieren traden buiten hun oevers, water overspoelde onze dorpen en steden en drong binnen in talloze huizen.  Het menselijke leed is niet te becijferen.  Er zijn helaas dodelijke slachtoffers te betreuren.  Onze gedachten zijn bij hen en hun verwanten. 

Er zijn ook ontelbare landgenoten die vandaag noodgedwongen de materiële schade opmeten.  Het water beschadigde of vernielde hun woningen, huisraad, auto’s en tuinen.  Dromen en idealen waaraan soms jarenlang werd gewerkt, werden in een oogwenk weggespoeld.

Onze dank gaat uit naar alle hulpdiensten, naar de brandweer, de civiele bescherming, de politie, het leger.  Naar allen die vanuit het hele land en het buitenland naar de getroffen gebieden trekken om bijstand te bieden.

Net zoals de COVID-pandemie toont ook deze natuurramp aan hoe kwetsbaar wij blijven.  En net zoals de pandemie is het onze taak om, als beleidsmakers, uit dit drama lessen te trekken, om ons land en zijn bewoners in de toekomst zo goed mogelijk te beschermen tegen dergelijke calamiteiten.

De Senaat betuigt zijn steun aan de slachtoffers van het noodweer
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat